Екипът на хотел Лидра, взимайки предвид коментарите, нуждите и желанията на нашите клиенти, и съвременните изисквания, създаде уютно място с модерен дизайн и удобства, което може да отговори на всяка нужда, запазвайки добре познатата приятелска среда.